Welkom!Lees het hele artikel onder 'Actueel' !Wat hoort een paard? Lees het hele artikel onder 'Actueel'Het nut van de juiste ademhaling. Lees het hele artikel onder 'Actueel'

Gary:


" Deze behandeling voor paarden is een effectieve en paardvriendelijke behandelmethode die zeer breed inzetbaar is op elk gebied van paardenwelzijn. Paarden liegen niet over het effect van een behandeling, ze laten duidelijk weten wat er aan de hand is. Het werken en communiceren met paarden is voor mij daarom zuiver, puur en respectvol."

TARIEVEN PER 1 JAN 2018

Afspraken dienen minstens 24 uur van tevoren via de mail of telefonisch afgezegd te worden. We hanteren het tijdstip van mailen of van het inspreken van de voicemail. Op elke behandeling en/of advies zijn onze algemene voorwaarden van toepassing!

Alle behandelingen dienen contant betaald te worden na afloop (m.u.v. afstandsbehandeling). U krijgt op verzoek een BTW factuur per mail toegestuurd. Na overleg voorafgaand aan de behandeling is een overschrijving per bank mogelijk, u krijgt de rekening binnen 7 dagen per mail gestuurd. Hiervoor zijn wij genoodzaakt €2,50 administratiekosten in rekening te brengen.

Afstandsbehandelingen en afstemmingen dienen voorafgaand aan de geplande datum/tijd op onze bankrekening bijgeschreven te staan. Hier gelden geen administratiekosten. 

Reiskosten

Wij berekenen reiskosten met behulp van Google Maps. In veel gevallen kunnen reiskosten gedeeld worden i.v.m. het combineren van adressen op de route. We hanteren een laag reiskosten tarief.

Wij geven altijd de definitieve reiskosten bij het maken van een afspraak door.